Wiele osób twierdzi, że aby zdecydować się na konwersacje w języku angielskim dana osoba musi posiadać całkiem dobry poziom znajomości języka angielskiego. Chciałbym jednak zupełnie zdementować te opinie. Prawda wygląda zupełnie inaczej jeżeli lektor wie jak prowadzić konwersacje po angielsku z osobą nawet początkującą. Sam osobiście niejednokrotnie prowadzę konwersacje z uczniami, których przygoda z językiem angielskim trwa dopiero od 2 czy 3 miesięcy. Mogę zatem satnowczo potwierdzić, iż są oni w stanie przez niemal 90 % zajęć wypowiadać się w języku angielskim. Oczywiście aby to było możliwe, nauczyciel musi wykonać z uczniem odpowiednią pracę polegającą na dostarczeniu mu odpowienich materiałów oraz pokierowaniu go w procesie samodzielnej nauki. Najważniejsze jest jednak zaangażowanie ze strony samego ucznia.

Same konwersacje po angielsku dla osób początkujących muszą być i są prowadzone w nieco inny sposób. Występuje w nich wiele powtórzeń tych samych pytań z pewnymi modyfikacjami. Pytania zawsze dotyczą pewnego tematu. Powtarzanie jest niezwykle ważne, ponieważ pomaga w opanowaniu pewnych wzorców występujących w języku. Uczeń ma zatem okazję do nauki w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego. W pewnym momencie konwersacji nauczyciel stara odwoływać się do kwestii związanych z samym uczniem. Pozwala to takiej osobie na przekazywaniu informacji dotyczących osoby „ja”. Niezwykle ważne jest aby podczas konwersacji po angielsku uczeń mógł porozmawiać o „kimś” lub o „czymś” a następnie o samym sobie. Cała sztuka konwersacji z początkującym tkwi w umiejętnościach nauczyciela oraz w odpowiednim przygotowaniu ucznia.

Spotkałem się wielokrotnie z sytuacjami gdzie uczeń był w stanie prowadzić proste konwersacje po angielsku po niespełna 4 tygodniach nauki. Muszę jednak przyznać, iż takie osoby cechowała sumienność oraz niezwykła motywacja. Każda z nich wiedziała, że aby osiągnąć dobry poziom w szybkim czasie, musi podążać za moimi wskazówkami. Jakże ogromne było ich zdziwienie kiedy stwierdzili, że są w stanie mówić na pewne proste tematy. Jednak największą nagrodą była dla nich satysfakcja.

Comments are closed.